ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

ให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสกู๊ปข่าว

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสกู๊ปข่าว “แผนงานด้านข้อมูลสถิติของประเทศ ในปี ๖๓” ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5