ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบรางวัลให้แก่เด็กๆ ในโอกาสที่สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.)ในกิจกรรม “ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5