ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 การปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบ จ.ฉะเชิงเทรา​
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา​

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5