ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

​สสช. รื่นเริง ชื่นบาน สงกรานต์ไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กล่าวให้พร ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ (ทิศเหนือ)

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5