ไว้อาลัย

ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย​

นางนวลนภา  ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทป "รายการเดินหน้าประเทศไทย" ตอน "บูรณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศไทย" เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5