​การจัดทำตารางสถิติด้วยการวิเคราะห์ด้วย BI

ข้อแนะ​นำ​​​​

1. ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียน http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/register.aspx ​

    คู่มือ​​การลงทะเบียน​​​ (ดาวน์โหลด​) ​

2. เข้าใช้งานระบบ http://statbbi.nso.go.th/​​​​​​​

3. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ (ดาวน์โหลด​)

4. ติดต่อขอรายละเอียดหรือแจ้งปัญหาการใช้งานที่ 

​    E-Mail : statbbi@nso.go.th โทร :0-2141-7364

5. แนะนำให้ใช้กับ Browser  Firefox Version 3.5 ขึ้นไป