การจัดทำตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ด้วย BI​

     เป็นระบบบริการข้อมูลสถิติที่สำคัญ ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยการสำมะโน/สำรวจ และจากการรวบรวมจากหน่วยสถิติต่างๆ ในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด เป็นรายสาขา

ข้อแนะ​นำ​​​​

1. ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียน http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/ระบบสมาชิก.aspx ​

​       ​2. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ (ดาวน์โหลด​)

       3. ติดต่อขอรายละเอียดหรือแจ้งปัญหาการใช้งานที่  E-Mail : statbbi@nso.go.th โทร :0-2141-7364

       4. แนะนำให้ใช้กับ Browser  Firefox Version 3.5 ขึ้นไป