​โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-141 7454, 02-143 1310 คุณเบญจ​มาศ ภู่ระหงษ์