โครงการสำรวจข้อมูลในเขต​กรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2562

=================================================================​

2 ดุสิต

เขต​หนองจอก

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1) (สขต.62 (ไตรมาส 1))

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62 )

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สรง.62​​

เขต​บางรัก​​​

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1) (สขต.62 (ไตรมาส 1))

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สทส.62สทส.62สทส.62
​​สทส.62สทส.62
​​สทส.62สทส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขต​บางเขน

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1) (สขต.62 (ไตรมาส 1))

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62 )

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​

เขต​บางกะปิ​​​

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1) (สขต.62 (ไตรมาส 1))

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62 )

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขต​ปทุมวัน​​​

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1) (สขต.62 (ไตรมาส 1))

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62 )

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62, สขต.62 (ไตรมาส 1)สทส.62, สขต.62 (ไตรมาส 1)สทส.62, สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สทส.62สทส.62สทส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สรง.62

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย​

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62สทส.62, สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62 , สทส.62

เขต​พระโขนง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , สศส.62สรง.62 , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขต​มีนบุรี

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​สศส.62

เขตลาดกระบัง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62 , สศส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​สรง.62

เขตยานนาวา

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​สทส.62สทส.62สทส.62

เขตสัมพันธวงศ์

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตพญาไท

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62 , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตธนบุรี

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​สศส.62​​สรง.62

เขตบางกอกใหญ่

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สศส.62

เขตห้วยขวาง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สทส.62​​สทส.62​​สทส.62สทส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สรง.62 , สทส.62​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตคลองสาน

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62​​สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตตลิ่งชัน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สรง.62

เขตบางกอกน้อย

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​สรง.62

เขตบางขุนเทียน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62 , สศส.62​​สรง.62 สรง.62 สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สทส.62สทส.62​​สทส.62สทส.62
​​สศส.62
​​สทส.62

เขตภาษีเจริญ

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62 , สศส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62

เขตหนองแขม

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​สรง.62 , สทส.62สรง.62
​​สรง.62

เขตราษฎร์บูรณะ

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62 , สศส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62

เขตบางพลัด

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62 , สทส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตดินแดง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สศส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตบึงกุ่ม

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 สรง.62 สศส.62สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตสาทร

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62

เขตบางซื่อ

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​สรง.62 สรง.62

เขตจตุจักร

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สทส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สทส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62 , สทส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62
​​สทส.62​​สทส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตบางคอแหลม

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​สทส.62
​​สรง.62

เขตประเวศ

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตคลองเตย

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สทส.62

เขตสวนหลวง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตจอมทอง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​​​สรง.62สทส.62

เขตดอนเมือง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62

เขตราชเทวี

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตลาดพร้าว

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62

เขตวัฒนา

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตบางแค

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สทส.62​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62

เขตหลักสี่

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 ​​สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตสายไหม

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตคันนายาว

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตสะพานสูง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62สทส.62​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​สรง.62
​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตวังทองหลาง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตคลองสามวา

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สรง.62 , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สรง.62

เขตบางนา

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1)​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1)

เขตทวีวัฒนา

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1)
​​สรง.62

เขตทุ่งครุ

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สทส.62

เขตบางบอน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 , สทส.62สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62สรง.62 , สขต.62 (ไตรมาส 1) , สทส.62
​​สทส.62
​​สทส.62
=================================================================​

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562
(สรง.62 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 62)

  • ​​​ ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่ต้องการฝึกฝีมือแรงงานและฝึกอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 เมษายน 2562

2. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2562 (สทส.62)

  • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ การจ้างงานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และความต้องการบุคลากรที่ทํางานด้าน ICT รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้าน ICT
  • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 30 เมษายน 2562

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

  • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
  • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 เมษายน 2562

4. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 (สขต.62 ไตรมาส 1)​​​​​

  • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ
  • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 20 เมษายน 2562

​​​​​

​​​​​​​​​​ ​