โครงการสำรวจข้อมูลในเขต​กรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2562

=================================================================​

2 ดุสิต

เขต​หนองจอก

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สศส.62สรง.62 , สทส.62
​​MICS6

เขต​บางรัก​​​

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​สทส.62​​สทส.62สทส.62สทส.62
​​สทส.62สทส.62สทส.62
​​สทส.62สทส.62สทส.62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62, สกส.62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​​​สทส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​MICS6
​​โครงการน้ำฯ

เขต​บางเขน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สศส.62 , สกส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สรง.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สทส.62สรง.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สศส.62MICS6
​​MICS6

เขต​บางกะปิ​​​

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สทส.62สทส.62 , สศส.62 , สกส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62MICS6 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , สรง.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62

เขต​ปทุมวัน​​​

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62
​​สทส.62สทส.62​​สทส.62สทส.62สทส.62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​MICS6สศส.62สรง.62สรง.62 , สกส.62
​​สทส.62สทส.62สทส.62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62
​​​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​สทส.62

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย​

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สทส.62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62
​​MICS6

เขต​พระโขนง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สทส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สรง.62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​​​MICS6MICS6
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62

เขต​มีนบุรี

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สศส.62 , สกส.62สทส.62 , สรง.62สทส.62, ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62,สศส.62,สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62 ,สกส.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​​​MICS6MICS6
​​MICS6
​​สรง.62

เขตลาดกระบัง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6 , สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สศส.62, สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62 ,สกส.62MICS6 , สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สกส.62
​​สรง.62

เขตยานนาวา

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62​​สทส.62 , สรง.62 สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62, สศส.62,สกส.62สทส.62, ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62สทส.62
​​MICS6MICS6
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62

เขตสัมพันธวงศ์

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62

เขตพญาไท

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62
​​MICS6

เขตธนบุรี

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , สศส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62​​สทส.62 , สรง.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สรง.62 สรง.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​​​MICS6MICS6
​​สศส.62

เขตบางกอกใหญ่

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , สรง.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6MICS6

เขตห้วยขวาง

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​สทส.62 ,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 ,สกส.62สทส.62,สกส.62​​สทส.62สทส.62,สรง.62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​โครงการน้ำฯ
​​สทส.62
​​สศส.62

เขตคลองสาน

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สรง.62 สทส.62, สรง.62
​​MICS6​​MICS6
​​โครงการน้ำฯ

เขตตลิ่งชัน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62,สรง.62 ,สกส.62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62MICS6
​​สรง.62
​​โครงการน้ำฯ

เขตบางกอกน้อย

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 ,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62,สกส.62สทส.62 ,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62,สรง.62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สรง.62
​​MICS6

เขตบางขุนเทียน

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62, สรง.62
​​สทส.62สทส.62​​สทส.62สทส.62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สทส.62​​สทส.62
​​​​MICS6MICS6
​​สทส.62
​​สทส.62

เขตภาษีเจริญ

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62,สรง.62 ,สกส.62สรง.62 , สทส.62,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​MICS6

เขตหนองแขม

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62,สรง.62 สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62สรง.62 ,สกส.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​​​MICS6MICS6
​​สรง.62

เขตราษฎร์บูรณะ

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6
​​สรง.62
​​สรง.62
​​สกส.62

เขตบางพลัด

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , สรง.62
​​MICS6

เขตดินแดง

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62สทส.62 ,สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สทส.62,สรง.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6

เขตบึงกุ่ม

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , สรง.62 , สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62
​​MICS6MICS6MICS6
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​สทส.62 , สรง.62
​​สกส.62

เขตสาทร

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62MICS6​​สทส.62สทส.62สทส.62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 ,ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62,สกส.62สรง.62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ

เขตบางซื่อ

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6 , สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62,สรง.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62สรง.62 , สกส.62สรง.62 , สกส.62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ

เขตจตุจักร

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62MICS6สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 ,สกส.62​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62สรง.62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62​​
​​MICS6

เขตบางคอแหลม

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6MICS6MICS6
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62 , สกส.62
​​สทส.62
​​สรง.62
​​โครงการน้ำฯ

เขตประเวศ

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62สทส.62สทส.62 , สศส.62สรง.62 , สทส.62​​
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สกส.62
​​สกส.62
​​สกส.62

เขตคลองเตย

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62สทส.62สทส.62สทส.62
​​MICS6, สทส.62, ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62​​สทส.62 , สรง.62
​​​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​โครงการน้ำฯ

เขตสวนหลวง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62สรง.62 สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62 ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สทส.62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6MICS6

เขตจอมทอง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​MICS6MICS6
​​สทส.62สทส.62
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62
​​สรง.62 สรง.62

เขตดอนเมือง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สรง.62 ​​MICS6สทส., ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62 , สกส.62MICS6 , สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62สทส.62 , สรง.62 , สกส.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ

เขตราชเทวี

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6 , สทส.62
​​MICS6

เขตลาดพร้าว

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62 ​​สทส.62
​​MICS6
​​MICS6

เขตวัฒนา

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สรง.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , สรง.62
​​สทส.62 ,โครงการน้ำฯสทส.62 ,โครงการน้ำฯ
​​MICS6

เขตบางแค

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6 , สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สทส.62 , สรง.62 MICS6 , สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62 , สกส.62
​​​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สรง.62

เขตหลักสี่

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , สรง.62
​​MICS6
​​MICS6

เขตสายไหม

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6 , สทส.62MICS6สทส.62 , สรง.62
​​สกส.62สกส.62สกส.62
​​โครงการน้ำฯ

เขตคันนายาว

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , สทส.62 , สรง.62 สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62 , สกส.62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​MICS6

เขตสะพานสูง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
​​​​MICS6MICS6
​​​​สรง.62 สรง.62

เขตวังทองหลาง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , สกส.62​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62MICS6​​สทส.62 , สรง.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6

เขตคลองสามวา

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สกส.62สทส.62 , สรง.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62​​สทส.62 , สรง.62
​​​​MICS6MICS6
​​โครงการน้ำฯ
​​MICS6
​​MICS6
​​สศส.62
​​สรง.62

เขตบางนา

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62สทส.62 , สรง.62
​​MICS6MICS6
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​สศส.62

เขตทวีวัฒนา

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สศส.62 , สกส.62สทส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สกส.62
​​MICS6MICS6สรง.62
​​สรง.62

เขตทุ่งครุ

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62​​สรง.62 , สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62สทส.62
​​สศส.62
​​MICS6
​​โครงการน้ำฯ

เขตบางบอน

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 (สทส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สทส.62 ,สกส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สศส.62สทส.62 , ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 , สรง.62 , สกส.62
​​MICS6สทส.62MICS6
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​สทส.62
​​สรง.62
​​MICS6
=================================================================​

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

 • ​​​ ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 มิถุนายน 2562

2. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2562 (สทส.62)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ การจ้างงานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และความต้องการบุคลากรที่ทํางานด้าน ICT รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้าน ICT
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 30 มิถุนายน 2562

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 มิถุนายน 2562

4. โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ (โครงการฯ น้ำ)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับครัวเรือน และการใช้น้ำในภาคการเกษตร การผลิต และการบริการจากสถานประกอบการ พร้อมกันทั่วประเทศ
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 30 มิถุนายน 2562

5. โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเด็ก วัยรุ่น และผู้หญิง ข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น การคุมกำเนิด การมีบุตรขณะอายุน้อย เป็นต้น
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 30 มิถุนายน 2562

6. โครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 30 มิถุนายน 2562

7. โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (ส.ข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า 62)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของ สถานประกอบการในภาคการค้า
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 30 มิถุนายน 2562

​​​​​

​​​​​​​​​​ ​