โครงการสำรวจข้อมูลในเขต​กรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม 2562

=================================================================​

2 ดุสิต

เขต​หนองจอก

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สกส.62 , สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​MICS6
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62

เขต​บางรัก​​​

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62​​สลค.62สลค.62สลค.62สลค.62
​​สลค.62​​สลค.62สลค.62สลค.62สลค.62
​​MICS6​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สลค.62สลค.62,สกส.62สลค.62
​​สลค.62​​สลค.62
​​​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สลค.62
​​สลค.62
​​สกส.62
​​โครงการน้ำฯ

เขต​บางเขน

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62​​สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62,สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 ,สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6
​​MICS6

เขต​บางกะปิ​​​

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62 ,สขต.62 (ไตรมาส 2) ,MICS6สลค.62,สกส.62,สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 ,สขต.62 (ไตรมาส 2) ,MICS6สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62,สลค.62,สกส.62,สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) ,สลค.62

เขต​ปทุมวัน​​​

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สลค.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​MICS6สกส.62, สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สลค.62
​​สลค.62
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​สลค.62,สกส.62

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย​

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62,สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) ,สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2)สกส.62,สลค.62
​​MICS6

เขต​พระโขนง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สลค.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 ,สกส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​MICS6​​MICS6
​​สลค.62
​​โครงการน้ำฯ

เขต​มีนบุรี

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) ,สลค.62 , สกส.62สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สขต.62 (ไตรมาส 2) ,สลค.62 , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​​​MICS6MICS6
​​MICS6

เขตลาดกระบัง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62,สลค.62,สขต.62 (ไตรมาส 2) ,MICS6สลค.62 , สกส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สลค.62 , สกส.62 ,สขต.62 (ไตรมาส 2)สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62,สลค.62,สขต.62 (ไตรมาส 2) ,MICS6สกส.62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สกส.62
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62

เขตยานนาวา

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สกส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สกส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​MICS6MICS6
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สลค.62สลค.62
​​สลค.62

เขตสัมพันธวงศ์

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 สขต.62 (ไตรมาส 2)สลค.62 , สกส.62
​​MICS6
​​สขต.62 (ไตรมาส 2)

เขตพญาไท

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62
​​MICS6

เขตธนบุรี

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​​​MICS6MICS6

เขตบางกอกใหญ่

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62สลค.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​MICS6MICS6
​​โครงการน้ำฯ

เขตห้วยขวาง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สลค.62 , สกส.62สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​​​สลค.62สลค.62
​​สลค.62

เขตคลองสาน

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62 , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62
​​MICS6​​MICS6
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ

เขตตลิ่งชัน

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62 , MICS6สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62MICS6
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​โครงการน้ำฯ

เขตบางกอกน้อย

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62สขต.62 (ไตรมาส 2) สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62, สขต.62 (ไตรมาส 2) ,สลค.62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​MICS6

เขตบางขุนเทียน

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สศส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สลค.62สลค.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สกส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​​​MICS6MICS6

เขตภาษีเจริญ

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​MICS6
​​สศส.62

เขตหนองแขม

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สลค.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​​​MICS6MICS6
​​สศส.62
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62

เขตราษฎร์บูรณะ

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สศส.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6
​​สกส.62

เขตบางพลัด

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สลค.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​MICS6

เขตดินแดง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62สกส.62สลค.62​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​MICS6

เขตบึงกุ่ม

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สศส.62 , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 ,สลค.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สกส.62สลค.62สกส.62 , สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​MICS6MICS6MICS6
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​สกส.62สกส.62
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สลค.62 , สกส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สศส.62

เขตสาทร

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สลค.62สลค.62สลค.62สลค.62
​​สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6

เขตบางซื่อ

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , MICS6สศส.62 , สลค.62 , สกส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สกส.62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ

เขตจตุจักร

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​MICS6สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สศส.62 , สกส.62​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​สขต.62 (ไตรมาส 2)​​สขต.62 (ไตรมาส 2)สขต.62 (ไตรมาส 2)สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​​​สลค.62สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สลค.62สลค.62 , สกส.62​​
​​MICS6

เขตบางคอแหลม

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6MICS6MICS6MICS6
​​​​สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​โครงการน้ำฯ

เขตประเวศ

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6 , สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สลค.62 , MICS6สลค.62 , สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สกส.62​​สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สกส.62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สกส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สกส.62

เขตคลองเตย

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6 , สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สลค.62 , สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สกส.62
​​สลค.62​​สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สลค.62สลค.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​โครงการน้ำฯ

เขตสวนหลวง

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6MICS6
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62

เขตจอมทอง

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)สลค.62 , สศส.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​MICS6MICS6
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62สกส.62

เขตดอนเมือง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62MICS6 , สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สกส.62
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ

เขตราชเทวี

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สลค.62 ,สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62​​สลค.62 ,สขต.62 (ไตรมาส 2) , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62สขต.62 (ไตรมาส 2) สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​MICS6 , สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​MICS6
​​สขต.62 (ไตรมาส 2)

เขตลาดพร้าว

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สกส.62
​​​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6
​​MICS6

เขตวัฒนา

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) MICS6
​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สลค.62สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​สทส.62 ,โครงการน้ำฯสทส.62 ,โครงการน้ำฯ

เขตบางแค

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​MICS6 , สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62MICS6 , สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ

เขตหลักสี่

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​MICS6
​​MICS6

เขตสายไหม

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สกส.62สกส.62สกส.62สกส.62
​​MICS6 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) MICS6สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​โครงการน้ำฯ
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62

เขตคันนายาว

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​MICS6

เขตสะพานสูง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สลค.62สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​MICS6​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62MICS6
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​สกส.62
​​สกส.62
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2)

เขตวังทองหลาง

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62​​สลค.62 ,สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สลค.62 ,สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62MICS6สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2) ​​สขต.62 (ไตรมาส 2) สขต.62 (ไตรมาส 2)
​​โครงการน้ำฯโครงการน้ำฯ
​​MICS6

เขตคลองสามวา

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สกส.62สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 ,สกส.62​​สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​​​MICS6MICS6
​​โครงการน้ำฯ
​​MICS6
​​MICS6
​​สกส.62
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62

เขตบางนา

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​MICS6MICS6
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ

เขตทวีวัฒนา

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62
​​MICS6MICS6
​​สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62

เขตทุ่งครุ

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สลค.62สกส.62สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​MICS6
​​โครงการน้ำฯ

เขตบางบอน

- โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

- สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค.62)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (สขต.62 )

- สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62)

- โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการน้ำฯ)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สกส.62สลค.62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) สลค.62 , สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62 , สขต.62 (ไตรมาส 2) , สกส.62สรง.62 ,ส.แรงงานนอกระบบ 62
​​MICS6MICS6
​​โครงการน้ำฯ​​โครงการน้ำฯ
​​MICS6
=================================================================​

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 (สรง.62, ส.แรงงานนอกระบบ 62)

 • ​​​ ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 กรกฎาคม 2562

2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 (สขต.62 ไตรมาส 2)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 20 กรกฎาคม 2562

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 กรกฎาคม 2562

4. โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)(โครงการน้ำฯ)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับครัวเรือน และการใช้น้ำในภาคการเกษตร การผลิต และการบริการจากสถานประกอบการ พร้อมกันทั่วประเทศ
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 30 กรกฎาคม 2562

5. โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเด็ก วัยรุ่น และผู้หญิง ข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น การคุมกำเนิด การมีบุตรขณะอายุน้อย เป็นต้น
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 31 กรกฎาคม 2562

6. โครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (สกส.62)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 31 กรกฎาคม 2562

7. โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 (สลค. 62)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของ สถานประกอบการในภาคการค้า
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 31 กรกฎาคม 2562

​​​​​

​​​​​​​​​​​