โครงการสำรวจข้อมูลในเขต​กรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม 2561

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 กรกฎาคม 2561

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางการเงินและช่องทางการใช้บริการทางการเงิน ความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของประชาชน
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 กรกฎาคม 2561

3. สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการทำงานของเด็กอายุ 5 - 17 ปี วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานเด็ก และแรงงานเด็กที่ทำงานอันตราย
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1- 31 กรกฎาคม 2561

4. สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

​​​​​​​
 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 15 – 31 กรกฎาคม 2561​

5. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานประกอบการธุรกิจ คนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน รายรับค่าใช้จ่าย มูลค่าสินค้าและสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 – 31 กรกฎาคม 2561

6. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 20 กรกฎาคม 2561
=================================================================​

50 บางบอน

เขต​พระนคร​​​

-

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​​​สขต.61,สรง.61 ,สธ.61 , พร.61, ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​สธ.61 , พร.61
​​ พร.61​​​สขต.61
สขต.61​สคส.61​

เขต​ดุสิต

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61, สขต.61​​

เขต​หนองจอก

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​สคส.61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61

เขต​บางรัก​​​

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61​​สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61,สขต.61​
​​สขต.61​​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​สธ.61 , พร.61,สขต.61
​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​สธ.61 , พร.61​​สธ.61 , พร.61​
​​​สขต.61สขต.61​​
​​สขต.61​​​สขต.61
​​สธ.61 , พร.61​​สขต.61
​​​สขต.61

เขต​บางเขน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สธ.61 , พร.61,สขต.61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​​สขต.61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61
​​​สคส.61

เขต​บางกะปิ​​​

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สคส.61,สธ.61 , พร.61,สขต.61​​สธ.61 , พร.61,สขต.61สคส.61,สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​
​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​สธ.61 , พร.61​​

เขต​ปทุมวัน​​​

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61​​​สธ.61 , พร.61สธ.61 , พร.61​
​​สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61​​​สธ.61 , พร.61สธ.61 , พร.61​
​​สขต.61​สขต.61,สธ.61 , พร.61​​สขต.61,สธ.61 , พร.61สขต.61​สขต.61สธ.61 , พร.61​​​สขต.61
​​สขต.61,สธ.61 , พร.61​​สขต.61,สธ.61 , พร.61สขต.61,สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61​
​​สคส.61​สคส.61​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
​​​สขต.61สขต.61​
​​​สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61
​​​สธ.61 , พร.61
​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย​

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สธ.61 , พร.61​​สธ.61 , พร.61สขต.61​
​​​สคส.61

เขต​พระโขนง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สธ.61 , พร.61สธ.61 , พร.61​​สธ.61 , พร.61​​สธ.61 , พร.61สขต.61,สธ.61 , พร.61​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
​​​สคส.61

เขต​มีนบุรี

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สคส.61​​สคส.61
​​​สขต.61,สธ.61 , พร.61สธ.61 , พร.61,สขต.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​​

เขตลาดกระบัง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​สขต.61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​​​สขต.61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สขต.61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​
​​สคส.61​สคส.61​​

เขตยานนาวา

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สธ.61 , พร.61​​​สขต.61,สธ.61 , พร.61สขต.61,สธ.61 , พร.61​​สขต.61
​​สคส.61​สคส.61​​สคส.61​​

เขตสัมพันธวงศ์

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สขต.61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​​สคส.61,สขต.61,สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

เขตพญาไท

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61​​​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​สธ.61 , พร.61,สขต.61

เขตธนบุรี

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61สขต.61​​​สคส.61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตบางกอกใหญ่

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตห้วยขวาง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สธ.61 , พร.61สธ.61 , พร.61​​​สธ.61 , พร.61​​สธ.61 , พร.61​​สคส.61,สขต.61สขต.61​​สขต.61​​
​​​สขต.61​​สขต.61,สธ.61 , พร.61สขต.61​สขต.61,สธ.61 , พร.61​​
​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61
​​​สคส.61

เขตคลองสาน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สธ.61 , พร.61​สศส.61 , ธปท. 61​​​สธ.61 , พร.61​​สธ.61 , พร.61, สขต.61
​​​สคส.61

เขตตลิ่งชัน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สศส.61 , ธปท. 61สธ.61 , พร.61,สขต.61​ สธ.61 , พร.61,สขต.61​
​​สคส.61​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ ​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตบางกอกน้อย

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61 ​สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61 ​สขต.61
​​​สคส.61
​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​

เขตบางขุนเทียน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สขต.61 ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ ​สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61 ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​
​​สคส.61​ ​สคส.61 ​สคส.61 สคส.61​

เขตภาษีเจริญ

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สธ.61 , พร.61,สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61​ ​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61
​สคส.61

เขตหนองแขม

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​​สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61สธ.61 , พร.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​
​​​สคส.61​​สศส.61 , ธปท. 61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​

เขตราษฎร์บูรณะ

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61สขต.61​​​สขต.61
​​สคส.61​

เขตบางพลัด

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61สธ.61 , พร.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61
​​สคส.61​

เขตดินแดง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สธ.61 , พร.61,สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61
​​สขต.61สธ.61 , พร.61
​​สขต.61​

เขตบึงกุ่ม

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​สธ.61 , พร.61​สคส.61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61สธ.61 , พร.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​
  ​​​สศส.61 , ธปท. 61​​​สศส.61 , ธปท. 61

  เขตสาทร

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สคส.61​​สธ.61 , พร.61,สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61​สขต.61,สธ.61 , พร.61​สคส.61
  ​​​สธ.61 , พร.61​สธ.61 , พร.61

  เขตบางซื่อ

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สธ.61 , พร.61,สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61
  ​​สคส.61​สธ.61 , พร.61​

  เขตจตุจักร

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สคส.61 ​สคส.61,สธ.61 , พร.61,สขต.61 ​สคส.61 ​สธ.61 , พร.61,สขต.61 ​สธ.61 , พร.61,สขต.61 สธ.61 , พร.61,สขต.61​ สขต.61​
  ​​สธ.61 , พร.61,สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61​ ​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61 ​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61 ​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61
  ​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​ สธ.61 , พร.61,สขต.61​ ​สธ.61 , พร.61,สขต.61

  เขตบางคอแหลม

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​​สธ.61 , พร.61,สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61​สธ.61 , พร.61,สขต.61 สธ.61 , พร.61,สขต.61​
  ​สคส.61 ​สคส.61
  สขต.61​

  เขตประเวศ

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สคส.61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​ สธ.61 , พร.61,สขต.61​ ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​ สธ.61 , พร.61,สขต.61​
  ​​สศส.61 , ธปท. 61​ ​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

  เขตคลองเตย

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สคส.61​ ​สคส.61,สธ.61 , พร.61,สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61 ​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61 ​สธ.61 , พร.61,สขต.61 ​สธ.61 , พร.61,สขต.61
  ​​สธ.61 , พร.61​ ​สธ.61 , พร.61 สธ.61 , พร.61​
  ​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​

  เขตสวนหลวง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สธ.61 , พร.61,สศส.61 , ธปท. 61,สขต.61 ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​ ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ สธ.61 , พร.61,สขต.61​
  ​​สคส.61​

  เขตจอมทอง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61 , ธปท. 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สธ.61 , พร.61,สศส.61 , ธปท. 61​ ​สคส.61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61 ​สคส.61,สธ.61 , พร.61,สขต.61
  ​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

  เขตดอนเมือง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สคส.61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​สขต.61

  เขตราชเทวี

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สขต.61สธ.61 , พร.61,สขต.61​​สคส.61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​

  เขตลาดพร้าว

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สธ.61 , พร.61,สขต.61สธ.61 , พร.61,สขต.61​สธ.61 , พร.61,สขต.61​สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​
  ​​สคส.61​

  เขตวัฒนา

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สธ.61 , พร.61,สขต.61สคส.61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​
  ​​​สขต.61สขต.61​สขต.61​
  ​​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​สขต.61

  เขตบางแค

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​
  ​​​สคส.61สคส.61​สคส.61​

  เขตหลักสี่

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สธ.61 , พร.61สธ.61 , พร.61,สขต.61​​สธ.61 , พร.61,สขต.61
  ​​สคส.61​

  เขตสายไหม

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561


  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​สคส.61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​

  เขตคันนายาว

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สธ.61 , พร.61,สขต.61สธ.61 , พร.61,สขต.61​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61
  ​​สคส.61​

  เขตสะพานสูง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สคส.61,สขต.61,สธ.61 , พร.61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

  เขตวังทองหลาง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สธ.61 , พร.61,สขต.61​สธ.61 , พร.61,สขต.61​สธ.61 , พร.61,สขต.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​
  ​​​สขต.61สขต.61​
  ​​สขต.61​สขต.61​
  ​​​สคส.61

  เขตคลองสามวา

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สธ.61 , พร.61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61,สขต.61​
  ​​​สคส.61

  เขตบางนา

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561, สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 (สธ.61, พร.61)

  - สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  สธ.61 , พร.61,สขต.61​สธ.61 , พร.61,สขต.61​​สธ.61 , พร.61,สขต.61สธ.61 , พร.61​​
  สคส.61​

  ​​​​​

  ​​​​​​​​​