โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ
จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) (โครงการน้ำฯ)

  • ​​​ ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับครัวเรือน และการใช้น้ำในภาคการเกษตร การผลิต และการบริการจากสถานประกอบการ พร้อมกันทั่วประเทศ
  • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน ​2562
=================================================================​​​

กรุงเทพมหานคร : เขตบางแค

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​​ ​​
​​

​​​​​