เด็กไทย...ไอที​

 
 
 
วันเด็กนับเป็นอีกวันที่เด็กๆ ทุกคนรอคอย เนื่องจากเป็นวันที่เด็กทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ความสำคัญกับคำว่า “วันเด็ก”
 
 
 
“สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” คือคำขวัญวันเด็กปี 2555 ซึ่งคำขวัญวันเด็กฟังแล้วรู้สึกดีทุกปี แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าคำขวัญจะดีเลิศแค่ไหน ก็จะไม่มีประโยชน์ หากไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ยิ่งขณะนี้สังคมไทยกำลังเดินตามกระแสวัตถุนิยม โลกก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีอย่างไร้พรมแดน ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
การพัฒนาด้านไอซีทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แม้ไอซีทีจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายสำหรับเด็ก แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กติดเกม ติดอินเทอร์เน็ต หรือติดห้องสนทนา (chat) จากการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นทุกปี กล่าวคือ มีเด็กใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มจากร้อยละ 11.8 ในปี 2548 เป็น ร้อยละ 35.9 ในปี 2553 ส่วนเยาวชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพิ่มจากร้อยละ 31.3 เป็นร้อยละ 50.0 ในปี 2553
 
 
 
เมื่อดูเฉพาะวัยเด็ก แม้จะพบว่าเด็กส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลมากที่สุด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือการเล่นเกม แม้จะเพิ่มขึ้นไม่มากจากร้อยละ 43.2 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 44.3 ในปี 2553 แต่ก็ถือเป็นกิจกรรมที่มาแรงเป็นอันดับรองจากการใช้เพื่อหาข้อมูล สำหรับการดาวน์โหลด ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม เพลง หนัง รวมถึงสื่อลามกต่างๆ เพิ่มมากขึ้นกว่า 4 เท่า จากร้อยละ 3.0 ในปี 2552 ขึ้นเป็นร้อยละ 12.3 ในปี 2553 ลักษณะเช่นนี้หากเด็กๆ ไม่มีเกราะป้องกันทางจิตใจที่ดีพอ อินเทอร์เน็ตอาจนำเด็กๆ ไปสู่สิ่งไม่ดีต่างๆ มากมาย เช่น การถูกล่อลวงไปในทางที่ผิดได้
เนื่องจากการเล่นของเด็กที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เทคโนโลยีทำให้การมีเพื่อนของเด็กแตกต่างออกไป ผู้ปกครองจำเป็นต้องแบ่งเวลาให้กับเด็กให้มากขึ้น อย่าลืมว่าการหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่หน้าที่เพียงอย่างเดียวของพ่อแม่ หน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เป็นเด็กดี ขยัน ตั้งใจเรียนก็สำคัญไม่แพ้หน้าที่อื่นเลย ผลการวิจัยหลายๆ งานพบว่า ปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างเช่น อายุ เพศ การศึกษา
วันเด็ก” ไม่ใช่วันสำคัญสำหรับเด็กเพียงวันเดียว สิ่งดีๆ ไม่สามารถปลูกฝังให้กับเด็กหรือเยาวชนตัวน้อยๆ ได้ในวันนี้เพียงวันเดียว แต่เด็กควรได้รับความเอาใจใส่และให้ความสำคัญในทุกๆ วันอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้น อนาคตของชาติเราจะไปในทางทิศไหนถ้าเด็กและเยาวชนไทยยังมีปัญหา…