เยาวชน…คนกลุ่มเสี่ยง​


ยาวชน…คนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนหรือวัยรุ่น คือกลุ่มคนที่อายุ 15-24 ปี ซึ่งถือเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เยาวชนหรือวัยรุ่น คือกลุ่มคนที่อายุ 15-24 ปี ซึ่งถือเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เนื่องด้วยวุฒิภาวะที่ยังน้อยทำให้คนวัยนี้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างมากรวมทั้งอาจถูกล่อลวงได้ง่าย ซึ่งจากการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าวัยรุ่นมักใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นเกมส์/ดาวน์โหลดเกมส์ และการสนทนาออนไลน์ (Chat) เพิ่มขึ้นอย่างมาก เฉพาะการ Chat ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า จากร้อยละ 1.6 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2553 ซึ่งนอกจากจะหมดเวลาไปกับกิจกรรมนี้แล้วยังอาจนำไปสู่การถูกล่อลวง หรือชักชวนกันออกไปที่อโคจรหรือแหล่งอบายมุขได้ง่ายๆ

 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวนไม่น้อยที่นิยมเที่ยวผับ/สถานเริงรมย์ (ร้อยละ 8.9) แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามก็ตาม แต่เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายยังไม่จริงจังนัก สถานที่เหล่านี้ถือเป็นแหล่งมั่วสุมสำหรับวัยรุ่นที่หนีไม่พ้นเรื่องดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือมีเพศสัมพันธ์กัน จนนำไปสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2552 พบว่า อย่างน้อยวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.9) ก็ยังคุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ โดยเกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 31.4 ใช้ถุงยางอนามัย แต่ก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะยังถือว่ามีอายุน้อย มีโอกาสเกิดปัญหา “แม่วัยรุ่น” ตามมาได้

 
จากข้อมูลดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่เสี่ยงต่อเรื่องต่างๆ อย่างมาก ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ควรช่วยกันดูแลบุตรหลานที่เป็นเยาวชนกันสักนิด เพราะครอบครัวคือกำแพงชั้นแรกที่จะป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเข้ามาถึงตัววัยรุ่น เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาใจใส่กันและกันให้ดี ตราบใดที่ครอบครัวดูแลกันดีแล้วก็คงไม่มีสิ่งใดเข้ามาทำร้ายหรือทำลายเราได้จริงมั้ย... .