Research conner​


ฉบับที่แล้วพวกเราได้นำเสนอข้อมูลจำนวนประชากรไทยในปัจจุบัน ฉบับนี้เรามาเจะาดูการใช้ชีวิตของคนไทยกันดีกว่ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อนๆ รู้ไหมคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยมีเวลาว่างกันคนละกี่ชั่วโมงต่อวัน จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยมีเวลาว่างเฉลี่ยคนละ 3.6 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น โดยผู้ชายจะมีเวลาว่างมากกว่าผู้หญิงประมาณ 25 นาทีต่อวัน
สำหรับกิจกรรมยามว่างที่คนไทยใช้เวลาไปมากที่สุด คือ การดูโทรทัศน์ รองลงมา คือการดูวีดีโอ ดีวีดี วีซีดี การเข้าร่วมกลุ่มสังคม-ชุมชน การพังวิทยุ การฟังสื่อทางเสียงช่องทางอื่่นๆ และการอ่านหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แล้วเพื่อน ๆ ล่ะ ใช้เวลาว่างหมดไปกับกิจกรรมอะไรกันบ้าง