บุหรี่!!! สูบไปทำไมกัน???...​​


31 พฤษภาคม ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้ตั้งคำขวัญเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คน ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไว้อย่างหลากหลาย เปิดบ้านสถิติฉบับนี้ จึงจะชวนคุยเกี่ยวกับ การสูบบุหรี่ของคนไทย สถานการณ์การสูบบุหรี่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และความสูญเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ว่าเป็นอย่างไร  
​​
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติติดตามสถานการณ์การสูบบุหรี่และดื่มสุราของคนไทยอย่างต่อเนื่องจาก การสำรวจการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร ซึ่งจัดทำทุกๆ 3 ปี ตัวเลขล่าสุดในปี 2554 แสดงให้เห็นว่า แม้คนส่วนใหญ่จะรู้ถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ แต่ก็ยังคงสูบบุหรี่อยู่ไม่น้อยทีเดียว คือ 21 คนจาก 100 คน หรือ 1 ใน 5 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และแม้ว่าอัตราดังกล่าวจะลดลงเล็กน้อยหากเทียบกับเมื่อ 6 ปีที่แล้
นอกจากนี้ยังพบตัวเลขน่าตกใจ!!!! กล่าวคือคนสูบบุหรี่ 21 คนนั้น มีถึง 18 คน สูบเป็นประจำ และใน 1 วันสูบบุหรี่ถึง 11 มวน หากคิดเฉลี่ยใน 1 เดือน จะสูบบุหรี่รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 300 มวนหรือ 15 ซอง นับว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ถ้าบุหรี่มีราคาซองละ 60 บาท จะเห็นได้ชัดว่าต้องเสียเงินต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 900 บาทเลยทีเดียว และหากเทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 
แม้จะรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ (2 เท่า) โรคถุงลมโป่งพอง (6 เท่า) และโรคมะเร็งปอด (10 เท่า) เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญที่คนสูบบุหรี่มักมองข้ามก็คือ ผลกระทบทางการเงิน หลายคนอาจคิดว่าเสียเงินค่าบุหรี่เพียงเดือนละ 900 บาทเท่านั้น แต่ผลกระทบจากการเกิดโรคภัยในอนาคตนั้น มันไม่คุ้มกันเลย!!! เสียทั้งเงิน เสียทั้งสุขภาพ และยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างด้วยเช่นกัน ถึงเวลาหรือยังที่ทุกภาคส่วนจะให้ความสนใจอย่างจริงจัง เพื่อให้สิงห์อมควันทั้งหลายฉุกคิด ก่อนที่จะทรุด และจนไปมากกว่านี้