‘วาเลนไทน์’...คิดให้ไกล รักให้เป็น

               การมีรักในวัยเรียน ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะไม่ว่ายุคไหน ใครๆ ต่างก็มีความรักกันทั้งนั้น แต่การมีความรักที่เกินขอบเขต ขาดการยับยั้งชั่งใจ โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์จนทำให้ตั้งครรภ์ในวัยเรียน นับเป็นปัญหาทั้งด้านการเรียน ครอบครัว และสังคม ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่วัยเรียนเป็นวัยที่ยังไม่มีความพร้อม
 
             ปัญหาหลักของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมมาจากการมีความรักของวัยรุ่น อันนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ข้อมูลจากการสำรวจสภาวะสังคม และวัฒนธรรมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มยอมรับกับการมีเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงก่อนวัยอันควรหรือก่อนแต่งงานเพิ่มขึ้นมากคือ จากร้อยละ 19.0 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 27.9 ในปี 2554 หรือประมาณ 1 ใน 4 เลยทีเดียว ขณะเดียวกันก็ยอมรับการอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 26.8 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 34.6 ในปี 2554
            นอกจากนี้การยอมรับเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากร้อยละ 6.5 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2554 ขณะที่ยอมรับการใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก นุ่งกางเกงเอวต่ำขาสั้นมากเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.1 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 26.6 ในปี 2554
 
             จากความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวข้างต้น น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีผู้หญิงวัย 15-19 ปี ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2548 มีการตั้งครรภ์และการคลอด 123,446 คน เพิ่มขึ้นเป็น 132,147 คน ในปี 2553 ทั้งนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะมีโรคแทรกซ้อนระหว่างการคลอด เพราะร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ รวมทั้ง มีโอกาสเสี่ยงต่อการตายของทารกอีกด้วย

             ​ความคิดเห็นเหล่านี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมยุคใหม่ ยิ่งเห็นแนวโน้มตั้งครรภ์ในวัยเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ อาจเพราะมีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ เพียงแค่คิดสั้นๆ ว่านี่เป็นการมอบความรักให้แก่กันในวันสำคัญ หารู้ไม่ว่าปัญหาที่ตามมานั้นมีมากมายเพียงใด ฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องทำความเข้าใจในพฤติกรรมของวัยรุ่น พร้อมทั้งให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ เพื่อให้เขาสามารถพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกที่ควร จนโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป....