​​​​​​​​สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม​​​​​​​​

ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ​

​​ทั่วราชอาณาจักร

​​กรุงเทพมหานคร

​​ปริมณฑล

​​ภาคกลาง

ภาคเหนือ

​​ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

​​ภาคใต้​

​​ปริมณฑล

​​ภาคกลาง

ภาคเหนือ

​​ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

​​​ภาคใต้​