​​​​​​​​สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม​​​​​​​​

ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ​ 2555