​​​​​​​​สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม​​​​​​​​

ผลกระทบจากอุทกภัยต่อสถานประกอบการ ในปี 2555​