​​​​​​​​สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม​​​​​​​​

สรุปข้อมูลเบื้องต้น (การนับจด : การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน) จำแนกเป็นรายภาค ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร 2555​​​