​​​​​​​​สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม​​​​​​​​

สรุปข้อมูลเบื้องต้น (ข้อมูลรายละเอียดจากการแจงนับ) จำแนกเป็นรายภาค ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร​ 2555

​​อุตสาหกรรมการผลิต

​​ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ​