​​​​​​​​สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม​​​​​​​​

อุตสาหกรรมการผลิต​ 2555

​ ​ ​