​​​​​​​​สำมะโน​

สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม​

• สรุปข้อมูลเบื้องต้น (การนับจด : การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน) จำแนกเป็นรายภาค ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร )

​​• สรุปข้อมูลเบื้องต้น (ข้อมูลรายละเอียดจากการแจงนับ) จำแนกเป็นรายภาค ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร 

​​- อุุสาหกรรมการผลิต

- ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

​​• ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ​​​​

• ผลกระทบจากอุทกภัยต่อสถานประกอบการ ในปี 2554