​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​​

ปี 256​​​​4

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (วัคซีน)​

 •  ​​บทสรุปสำหรับผู้บริหาร​​ [19  กรกฎาคม 2564]​​
 • ​ ​​ร​ายงานผลการสำรวจ​​ [19  กรกฎาคม 2564]​​​​
 • การสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2564​

 • ​ร​ายงานผลการสำรวจ​​ [25  มิถุนายน 2564]
  ​​
 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564​

 • ​ร​ายงานผลการสำรวจ​​ [8​  มิถุนายน 2564] ​​
 • การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564​ ​​