​​​​​​​​ด้านสังคม​​​​​

สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม​​​​​

​สำรวจ​สื่อมวลชน (วิทยุ และโทรทัศน์)​ พ.ศ. 2551