​​​​​​​​​ด้านสังคม

​​ประชากรศาสตร์ ประชา​​กร และเคหะ​​​​​​​​

สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561​​​​