​​​​​​ด้านสังคม

ประชากรศาสตร์ ประชา​​กร และเคหะ​​​​​​​​

​สำรวจเด็กและเยาชน พ.ศ. ​2551