​​​​​​​​​​​​​ด้านสังคม​​​​​

สาขารายได้และร​​​ายจ่ายของครัวเรือน​

​​​สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน​ พ.ศ. 2562
​ ​ ​ 

        การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2562​

​​​​ข้อมูลเพิ่มเติม


 
 
​​​​​

​​