​​​​​​​​​​​​​​​​​ด้านสังคม​​​​​

สาขาสวัสดิการสังคม​​​

สำรวจอนามัยและสวัสดิกา​​​​​​ร พ.ศ. 2562​


พ.ศ. 2560​ พ.ศ. 2558​ พ.ศ. 2556

                                                       

.ศ. 2554
   • ับสมบูรณ์
   • ​ 

 

.ศ. 2552
   • คัญ
​​ 
​​​.ศ. 2550
   • คัญ​ ​
​​