​​​​​​สำรวจ​​

​ด้​านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม