​​​​​​​​​สำรวจ

ด้านสังคม​​​​​​

สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ​​

​​​