​​ด้านสังคม​​​​​

สาขาสุขภาพ​​

​​​สำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออก​​​​กำลังกายของประชากร ปี 2554

​​​​​
พ.ศ. 2550