ด้านสังคม​​​​​

สาขาสุขภาพ

​​​​​สำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่ตาย​ พ.ศ. 2548 - 2549