​​​ด้านสังคม​​​​​

สาขาสุขภาพ​​

​​​สำรวจอนามัยเจริญพันธุ์ภาคใต้ พ.ศ. 2546