​ ​​ด้านสังคม

สาขา​แรงงาน

​สำรวจการทำงานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2564​​​