​​​​​​​​​​​ด้านสังคม

สาขาแรงงาน

สำรวจการรับงานมา​ทำที่บ้าน พ.ศ. 2550