​ด้านสังคม

สาขาแรงงาน

การสำรวจความสุขคนทำงาน พ.ศ. 2561​​​​