​​​​​​​ด้านสังคม

ประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ​

สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

​​​​ ​