​​​​​​​​​ด้านสังคม​​​​​​

สาขาแรงงาน​​​​

​ ​​สำรวจแรง​​​งานนอกระบบ พ.ศ. 2563 ​


      •