​​​​​​​​​ด้านสังคม​​​​​​

สาขาแรงงาน​​​​

​ ​​รายงานการวิเคราะห์กลุ่มแรงงานนอกระบบในประเทศไทย​