​​​​​​​​​​​​​​​​​สำรวจ​

​ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​