​​​​ด้านเศรษ​ฐกิจ​​​
สาขาการขนส่งแ​ละโลจิสติกส์​​

​​​สำรวจ​​​ศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 25​60  
​​​