​ด้านเศรษฐกิจ​​

สาขาการท่องเที่ยวและกี​ฬา​​

สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2561