​​​​

ด้านเศรษฐกิจ​​

​สาขาการท่องเที่ยวและกี​ฬา​

​​​​​​​​สำรวจ​​​​​​พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2560