​​​​​​​​​​​​​​​ด้านเศรษฐกิจ​​​​​​

​​ส​​​​าขาอุตสาหกร​​รม​​​​​​​

​​​​​​สำรวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546

​​