​​​​​​​​​​​​​​​ด้านเศรษฐกิจ​​​​​​

​​ข้อมูลสถานประกอบการอุต​สาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการในเขตซูปเปอร์คลั​​สเตอ​ร์​

​​​​​​​พ.ศ. 2559

​​

​​