​​

• อุตสาหกรรม เหมืองแร่ ก่อสร้าง• ธุรกิจการค้าปลีก - ส่ง และการค้าต่างประเทศ• การคมนาคม สื่อสารโลจิสติกส์​• การท่องเที่ยว โรมแรม และภัตตาคาร• สถิติเศรษฐกิจอื่น ๆ• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร• เกษตร ป่าไม้• ประมง