ด้านเศร​​ษฐกิจ​​​​​​​​​​​​​​

สาขาเกษตร และประ​​มง​​​​​​​​​

สำรจการเพาะเลี้ยงกุ้ง พ.ศ. 2543 ​