​​​​​ด้​​​านเศรษฐกิจ​​​​​​​​​​​​​

 

​​สาขาเกษตร และประ​​ม​ง​

​​สำรวจการเปลี่ยนแปลงท​​างการเกษตร พ.ศ. 2561
 ​​​
​​​
​​สำรวจการเปลี่ยนแปลงท​​างการเกษตร พ.ศ. 2551 ​​
​​​