​​​สำรวจ​

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​​

การใช้ ICT ของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562​​​​​​