​​​สำรวจ​

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​​

​​​​​​​​สำรวจการให้บริการของร้านอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2551​​​​​​