​​​​​​​​​​​​​​​​​สำรวจ​

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)​​​​​​​​​​​

​​​​​​สำรวจ​​ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

                                          

พ.ศ. 2557

                                              

พ.ศ. 2556

                                            

พ.ศ. 2555

 

พ.ศ. 2554

 

พ.ศ. 2553
                                                  
                                               
พ.ศ. 2551
                                                           
พ.ศ. 2549 ​​​
พ.ศ. 2548​​​
 พ.ศ. 2547